• Podran nominar-se tots els jocs publicats en el mercat entre l’1 de gener de 2022 i el 31 de desembre de 2022, ambdues dates incloses.
  • Només comptaran els jocs que s’hagin publicat completament durant aquesta franja temporal. No es podran nominar reedicions, publicacions posteriors a altres plataformes, versions beta o accessos anticipats.
  • Es podran nominar remakes complets.
  • Si la localització a les llengües rellevants per a aquests premis s’hagués publicat un any diferent al de la publicació original del joc, es tindrà en compte la data en la qual va passar a estar disponible la localització, i no pas la de la publicació del joc.
  • És obligatori que els jocs nominats estiguin degudament acreditats amb tots els membres de l’equip de localització. En cas contrari, es donarà un temps de cortesia per solucionar la situació abans de descartar el títol.
  • No es permetrà la interferència o el contacte i manipulació dels jurats de la segona i tercera fases. Qualsevol intent de contacte per intentar afavorir un joc suposarà l’eliminació directa del joc.
  • El professorat del Títol Propi d’Especialista en Traducció per a la Indústria del Videojoc (ETIV) està compost per professionals en actiu i, per tant, es podria donar el cas que algun dels seus treballs sigui nominat. En aquest cas, tot i que els premis sorgeixen d’aquest títol, el professorat no podrà participar, de qualsevol manera, en el procés, ni tampoc podrà fer valoracions ni suggeriments als jurats. Si qualsevol docent intenta influir als premis, tots els seus jocs s’exclouran automàticament.
  • En tot moment, es comptarà amb la bona voluntat i la justícia dels diferents jurats. El seu compromís és ser legals i atorgar els premis als títols que considerin que de debò s’ho mereixen a cada categoria, independentment de quins siguin els responsables de la seva localització.